Groot en klein recht DEUSS, L.J. muziekauteursrecht: individueel of collectief beheer

Openbaarmaking van muziek vereist toestemming van de componist en/of de tekstdichter. Deze draagt de bevoegdheden tot het uitoefenen van zijn rechten veelal over aan een collec-tief orgaan, zoals bijvoorbeeld Buma. Echter, zodra de muziek met toneelwerken is verbonden - zoals bij opera, musicals en ballet het geval is - houdt de auteur dit recht in eigen hand. In het eerste geval spreken we van klein recht, in het tweede van groot recht. Deze grensafbakening geeft in de praktijk nogal eens verwarring. Groot en klein recht is het eerste Nederlandse boek over muziek-auteursrecht. Bèr Deuss belicht het ontstaan van het opvoerings-recht in het 18de-eeuwse Frankrijk, van waaruit het navolging kreeg in alle moderne Europese auteurswetten, waaronder de Nederlandse. Ons land heeft het muziekauteursrecht relatief laat ingevoerd en geen expliciete wettelijke regeling voor de scheiding tussen groot en klein recht getroffen. Deze moet in ons land worden afgeleid uit de parlementaire behandeling van de auteursrechtwetten van 1881 en 1912 en de latere wijzigingen, uit jurisprudentie, gewoonterecht en uit internationale vergelijking. Dit boek verschaft inzicht in het ontstaan en het beheer van muziekrechten. Door de praktische benadering is het een onmisbare gids voor producenten van podiumkunsten, entertainmentjuristen, componisten en choreografen. Het boek biedt een handvat voor het regelen van de muziekrechten van musicals, opera, muziektheater en ballet. Mr. drs. L.J. (Bèr) Deuss (1951) werkte na zijn studie culturele antropologie (UvA) als redacteur en uitgever bij o.a. Elsevier Science Publishers en Gooi & Sticht. Als directeur van Stichting Donemus legde hij de grondslag voor zijn expertise over individueel beheer van muziekrechten. In 2002 rondde hij zijn studie rechten en informatierecht (UvA) af, waarna hij partner werd bij Albersen verhuur v.o.f. in Den Haag, gespecialiseerd in individueel beheer van muziekrechten, in het bijzonder van klassieke muziek.

Verkocht
0 van 5
Waardering Slecht Matig Wel ok Goed Zeer goed
Recensies Schrijf de eerste recensie.
Schrijf zelf een recensie > en maak elke maand kans op een mooie prijs!
 
Helaas, er zijn geen exemplaren beschikbaar op dit moment.
Schrijf zelf een recensie Er zijn nog geen recensies bij dit boek.